Öğrenimin Kalıcılığını Artırmak İçin İpuçları ve Teknikler
4 Haziran 2018
E-Öğrenme 2018 trendleri
4 Haziran 2018

Hangi eğitim kaynaklarının çalışanlarınızın iş performansını arttıracağını biliyor musunuz? Bu yazıda, eğitim ihtiyaç analizi sürecinin her adımında size yol göstereceğiz.

Eğitim İhtiyaç Analizi için Adım Adım Bir Kılavuz
Çevrimiçi eğitim programınız tüm gerekli özelliklere sahiptir. Pratik deneyim kazandıran interaktif çevrimiçi eğitim simülasyonları, çalışan bilgisini ölçmek için e-Öğrenim değerlendirmeleri ve hatta öğrenci verilerini toplamak için yerleşik bir geri bildirim sistemine sahiptir.

Ancak, çalışan verimliliğini günlük olarak engelleyen performans konularına gerçekten değiniyor mu? İşte, eğitim ihtiyaç analizi yoluyla kuruluşunuzdaki performans boşluklarını saptamak için adım adım bir kılavuz.

1. Öğrenme Amaçlarını ve Sonuçlarını Netleştirin

Kuruluşunuz, uygun performans davranışlarına odaklanmak için öğrenme hedeflerini ve istenen sonuçları açıkça tanımlamalıdır. Örneğin, müşteri memnuniyeti puanlarınızı iyileştirmek veya ürün iade oranlarınızı düşürmek isteyebilirsiniz. Sonuç olarak, bu belirli hedeflere yönelik eğitim alanlarına konsantre olmalısınız.

Çalışanlarınıza ürün bilgisi kazandıran çevrimiçi eğitim kursları oluşturabilir, böylece tüketicilere satabilir ve böylece müşteri sadakatini artırabilir, geri dönüş riskini azaltabilirsiniz. Çevrimiçi eğitim girişimlerinizle nelere ulaşmanız gerektiğini öğrenmek için yöneticiler, bölüm başkanları ve paydaşlarla tanışın.

2. Gerekli Becerileri ve Bilgiyi Belirleme

Bir sonraki adım, sonuçlarınızı ve öğrenme hedeflerinizi çalışan becerileri ve bilgisi ile uyumlu hale getirmektir. Bu, ilgili görevlerin detaylı bir dökümünü ve çalışanların bu görevleri tamamlamak için gerekli yetenekleri içerir.

Örnek olarak, teknik servis ekibinizin etkinliğini artırmak için satış performansını veya BT sorun giderme yeteneklerini geliştirmek için ikna veya iletişim becerileri. İstenen sonuçların tümünü içeren bir liste oluşturun, ardından bunları performans davranışlarına ve ilgili becerilerine bağlayın.

3. Performans Davranışını Belirle “Ağrı Noktaları”

Artık kurumunuzun neye ihtiyacı olduğunu bildiğinize göre, sorunun kökenine ulaşmalısınız. Bu, genel üretkenliği engelleyen performans sorunlarının tanımlanmasını içerir. Sorunu teşhis etmek için eğitim ihtiyaç analizi yapabileceğiniz yollardan birkaçı:

a. e-Öğrenim Değerlendirmeleri

e-Öğrenim değerlendirmeleri, çalışanların bilmesi gereken şeylere karşı ne bildiğini iyi bir şekilde gösterir. Bireysel düzeyde performans ve beceri boşluklarını tespit etmede uzun bir yol kat edebilirsiniz. Ardından, daha yaygın sorunların belirtileri olan kalıpları ve eğilimleri belirlemeye çalışmak gerekir. tüm bu aşamalarda Rootie’yi kullanabilirsiniz.

Örneğin, çalışanlara bir vaka çalışması etkileşimi gönderdiniz. İlgili Rootie raporu, katılımcıların %50’sinin görevi baştan sona tamamlayamadıklarını ve belirli bir noktada durduklarını göstermektedir.

b. Gözlemler

Çalışanları iş başında veya görev tabanlı senaryo veya simülasyon sırasında izleyin. İyileştirmek için alanlarını not edin.

Ardından, bir eylem planı oluşturmak için topladığınız verileri kullanın. Örneğin, müşteri hizmetleri çalışanlarınızın çoğunluğu POS terminali ile sorun yaşıyor veya öfkeli bir müşteriyi rahatlatmak için iletişim ve uyuşmazlık çözüm becerilerini kullanamıyorlar.

c. Anketler

Çalışanlar, yüzeyin altında saklanan performans sorunlarına daha fazla ışık tutabilirler. Örneğin, etkin olmayan çevrimiçi eğitim kursları veya onları geri tutan şirket politikaları. Çalışan geri bildirimlerini doğrudan toplamak için anketleri kullanın.

Verileri toplamanın diğer bir harika yolu da, sorularını ve endişelerini ya da önemli konuları tartışmaları ve akranlarıyla fikirlerini eğitmelerini sağlayan sosyal medya gruplarını içeren bir web seminerine ev sahipliği yapmaktır.

d. Değerlendirmeler

Kalıp aramak için üç aylık veya yıllık yönetici değerlendirmelerine daha yakından bakın. Örneğin, satış ekibiniz arasında ortak bir tema olduğunu fark edersiniz.

Raporlarda görürsünüz ki, aylık hedeflerine ulaşmak için gerekli ürün bilgisine sahip değiller. Ayrıca, ekip liderlerine bu konuda öneriler sunabilirsiniz, örneğin performans sorununu tırmandırmadan önce nasıl düzelteceğinize dair ipuçları sunarak.

4. Organizasyonel Hedeflere Dayalı Performans Sorunlarına Öncelik Vermek

Çok fazla çevrimiçi eğitim konusu olduğunda performans yönetimine ayırabileceğiniz fazla saatiniz olmayabilir. Bu nedenle, kurumsal hedeflere dayalı boşlukları önceliklendirmeniz gerekir.

Her bir performans boşluğunu şirket karlarına, müşteri memnuniyeti derecelerine ve diğer önemli göstergelere göre sıralamak için diğer ekiplerle tanışın. Örneğin, üç aylık hedeflerinize ulaşmak için bu ay satış hedeflerinize ulaşmanız gerektiğini bilin.

Bu nedenle, satış görevleri, ürün bilgisi ve müşteri hizmetleri ile ilgili performans davranışları listenin en üstünde yer almaktadır.

5. Mevcut Çevrimiçi Eğitim Kaynaklarını Değerlendirin

Zaten görev için ideal olan çevrimiçi eğitim materyalleriniz olabilir. Sadece, ilgili çevrimiçi eğitim faaliyeti tarafından köprülenebilecek belirli beceri veya performans boşluklarına sahip personel gibi doğru çalışanlara teslim edilmeleri gerekir.

Bununla birlikte, halihazırdaki çevrimiçi eğitim kaynaklarınızı değerlendirmek, çevrimiçi eğitim materyallerini iyileştirmek ve yeniden değerlendirmek veya revize etmek için alanları belirlemenize olanak tanır. Ayrıca, çevrimiçi eğitim kaynaklarınızın etkili olduğunu, ancak dağıtım stratejinizin bazı çalışmalara ihtiyaç duyduğunu keşfedebilirsiniz.

6. Çalışan İhtiyaçlarına Uygun Bir Çevrimiçi Eğitim Stratejisi Geliştirin

Son olarak, çalışanların bireysel ihtiyaçlarına, hedeflerine ve performans konularına odaklanan bir çevrimiçi eğitim stratejisi oluşturmalısınız. Gerekli bilgileri vermek ve pratik beceriler geliştirmek için hangi çevrimiçi eğitim kaynaklarını kullanabilirsiniz?

Gerçek dünyadaki uygulamaları kolaylaştıracak herhangi bir çevrimiçi eğitim faaliyeti var mı? Performans boşluklarını doldurmanın en etkili yollarından biri kişiselleştirilmiş eğitim planları sunmaktır.

Her çalışanın, özel çevrimiçi eğitim kaynakları gerektiren iyileştirme için benzersiz alanları vardır. Böylece, e-Öğrenim kursu haritalarını, mikro öğrenme kitaplıklarını ve eğitim sözleşmelerini çalışan odaklı bir yaklaşımla değerlendirebilirsiniz.

Bir eğitim ihtiyaçları analizi, çalışan verimliliğini azaltan performans, beceri ve bilgi boşluklarını keşfetmenizi sağlar. Ancak, kaynaklarınızı tüketen etkisiz çevrimiçi eğitim materyallerini de kökünden çıkarabilirsiniz.

Sonuç olarak, eğitim öncesi ihtiyaç analizi yardımı ile kuruluşunuzun iş performansınızı iyileştirebilir ve en iyi yatırım getirisini elde edebilirsiniz.