Veri güçtür. Daha azıyla yetinmeyin.

Eğitim yöneticileri olarak çoğunlukla zaman, ekip ve bütçemiz kısıtlı. Kaynakları etkili kullanmak için gerçek eğitim ihtiyaçlarını ve öncelikleri doğru teşhis etmek gerekiyor. Bunun için sadece doğru - yanlış oranlarına bakmak yeterli değil.

Rootie’nin eminlik, farkındalık, farkındalık açığı ve gelişim ölçütleriyle bilgi eksikliklerini eksiksiz saptayın, sonuç getirecek öncelikli alanlara odaklanın.

Veri güçtür. Daha azıyla yetinmeyin.

Eğitim yöneticileri olarak çoğunlukla zaman, ekip ve bütçemiz kısıtlı. Kaynakları etkili kullanmak için gerçek eğitim ihtiyaçlarını ve öncelikleri doğru teşhis etmek gerekiyor. Bunun için sadece doğru - yanlış oranlarına bakmak yeterli değil.

Rootie’nin eminlik, farkındalık, farkındalık açığı ve gelişim ölçütleriyle bilgi eksikliklerini eksiksiz saptayın, sonuç getirecek öncelikli alanlara odaklanın.

Öncelikli konu başlıklarını saptayın.

Rootie kullancıları, sınama sorularını yanıtlarken cevaplarından ne kadar emin olduğunu da seçer. Böylece, bir kategori içindeki soruları, "doğru cevaplama" ve "eminlik" boyutlarıyla birlikte değerlendirirsiniz.

Soruların Doğru Cevaplanma ve Eminlik Dağılımı
Bir konu içindeki 50 sorunun, doğru cevaplama yüzdesi ve 1 - 3 ölçeğindeki eminlik seviyesine göre yandaki şekilde dağıldığını varsayalım. Diğer sorulara göre "yanlış cevaplanma oranı daha yüksek", ancak daha çok "eminiz" diye yanıtlanmış soruları ayrıştırarak hangi konu başlıklarında farkındalık açığı olduğunu görebilirsiniz.
 
 

Öncelikli konu başlıklarını saptayın.

Rootie kullancıları, sınama sorularını yanıtlarken cevaplarından ne kadar emin olduğunu da seçer. Böylece, bir kategori içindeki soruları, "doğru cevaplama" ve "eminlik" boyutlarıyla birlikte değerlendirirsiniz.

Soruların Doğru Cevaplanma ve Eminlik Dağılımı
Bir konu içindeki 50 sorunun, doğru cevaplama yüzdesi ve 1 - 3 ölçeğindeki eminlik seviyesine göre yandaki şekilde dağıldığını varsayalım. Diğer sorulara göre "yanlış cevaplanma oranı daha yüksek", ancak daha çok "eminiz" diye yanıtlanmış soruları ayrıştırarak hangi konu başlıklarında farkındalık açığı olduğunu görebilirsiniz.
Öncelikli Alanları Gösteren İpuçları
Farkındalık açığının fazla olduğu sorular; ekipte yanlış bilindiği halde doğru biliniyormuş gibi kabul edilen, bilindiği düşünüldüğü için de bilgiyi güncellemeye kapalı, satış veya verim kaybına neden olan, önceliklendirilecek alanları gösteren ipuçlarınız olur.
4. Gruba Odaklanın
Rootie iç eğitmenlerinize her şeyden önce 4. gruptaki 12 soruya odaklanmasını ve önceliğinin buraya verilmesini, ardından da sırasıyla 3. ve 2. gruptaki soruların incelenmesini önerir.
Rootie Analizleri
Rootie analizleri, ölçme sonrasında ne yönde eyleme geçmeniz gerektiği konusunda size ışık tutar.

Öncelikli takımları mercek altına alın.

Takımları, konulara göre farkındalık seviyesi ve farkındalık açığı ölçütleriyle kıyaslayarak, hangi takımların hangi alanlarda öncelikli eğitim ihtiyacı olduğunu saptayabilir ve birim yöneticilerini farkındalık açığı verisiyle yönlendirebilirsiniz.

Verileri Kolayca Okuyun
Ayrıca hiyerarşik takım yapısı kurabilmeniz sayesinde veriyi okumanız da kolaylaşır. Örneğin bölge temelli bir takım yapısı varsa, önce A Bölgesi takımının diğerlerine göre önemli farkındalık açığını olduğunu, A Bölgesi’nin detayına baktığınızda da A1 şehrindeki satış ekibinin bilgi açığı olduğunu saniyeler içinde görebilirsiniz.
 
 

Öncelikli takımları mercek altına alın.

Takımları, konulara göre farkındalık seviyesi ve farkındalık açığı ölçütleriyle kıyaslayarak, hangi takımların hangi alanlarda öncelikli eğitim ihtiyacı olduğunu saptayabilir ve birim yöneticilerini farkındalık açığı verisiyle yönlendirebilirsiniz.

Verileri Kolayca Okuyun
Ayrıca hiyerarşik takım yapısı kurabilmeniz sayesinde veriyi okumanız da kolaylaşır. Örneğin bölge temelli bir takım yapısı varsa, önce A Bölgesi takımının diğerlerine göre önemli farkındalık açığını olduğunu, A Bölgesi’nin detayına baktığınızda da A1 şehrindeki satış ekibinin bilgi açığı olduğunu saniyeler içinde görebilirsiniz.
 

Başlangıç ve mevcut bilgi seviyeleri arasındaki gelişimi görün.

Kullanıcı bir sınama sorusunu yanlış cevaplarsa, aralıklı tekrarlama yaklaşımıyla, Rootie soruyu o kişiye bir süre sonra yeniden gönderir. Kullanıcıyı doğru cevaplayana kadar da göndermeye devam eder. Tekrar soruları sayesinde; takımlar, konular, sorular dikeyinde başlangıç ve mevcut seviye arasındaki farkı görebilir, gelişimi takip edebilirsiniz.

 
 
 
 
 

Daha fazlasını başarmak mümkün.

Rootie ile öğrenme süreçlerinin ve kurum çalışanlarının başarısını artırın, yarattığınız gelişimi ölçülebilir ve görünür kılın.